Home
 News
 Publikationen
    Bücher  
    Vorträge
    YouTube
    Studien
    Zeitschriften
    Konferenzen
    Medien
    Interviews
    Online-Artikel
 Informativ
 Interaktiv
 Hüters Corner
 Über mich
 English
 mobile Version

Drucken Suchen RSS-Feed

XING LinkedIn Facebook Twitter Google+


  
Obnovitelné zdroje energií

Obnovitelné zdroje energií
Volker Quaschning

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIÍ


296 stran
449 Kč
ISBN 978-80-247-3250-3
Grada Publishing Praha
2010


Anotace

Kniha pojednává o široké škále obnovitelných zdrojů energie, od využívání solární energie a větrných elektráren po využití geotermální energie, biomasy a vodíku. Kromě názorných, srozumitelných charakteristik příslušných technologií, stavu vývoje a perspektiv budoucího potenciálu, uvádí i praktické pokyny pro plánování, projektování a realizaci vlastních zařízení pro získávání obnovitelných energií. Vysvětluje, jaké dopady na životní prostředí a ekonomickou účinnost mají různé aplikované technologie. Kniha podává jak vstupní informace o různých technologiích, tak i zajímavé informace pro čtenáře s hlubšími a širšími odbornými znalostmi.

Autor usiloval o to, aby zajímavé informace, někdy úsměvné, jindy varující, převážily nad suchým popisem. Na mnoha příkladech již realizovaných technologií dokládá, že je již možná transformace výroby energie na takové zdroje, které nebudou negativně působit na klima.

V knize čtenář nalezne i bezpočet odkazů na aktuální české webové odkazy, firmy, zabývajícími se úsporami energií v česku, mapky našeho území s intenzitou oslunění či větrné mapy a další české reálie, které zařadily knihu k titulům, jež přinášejí i aktualizované tuzemské informace.


Obsah
 1. Hlad po energii
 2. Před zhroucením klimatu?
 3. Cesta od plýtvání k úsporám energie (a CO2)
 4. Výroba energie bez CO2 - vize nebo utopie?
 5. Fotovoltaika - elektrický proud z písku
 6. Solární termické systémy - příjemné teplo od Slunce
 7. Solární elektrárny - ještě více energie ze slunce
 8. Větrné elektrárny - energie ze vzduchu
 9. Vodní elektrárny - mokrý proud
 10. Geotermální energie - energie z hlubin
 11. Tepelná čerpadla - teplo z chladu
 12. Biomasa - energie z přírody
 13. Vodikové hospodářství a palivové články
 14. Slunné perspektivy - příklady udržitelného zásobování energií


Auch einen Klick wert:
Publikationen von Volker Quaschning

Hier finden Sie einen Überblick über alle Publikationen, Bücher, Vorträge und Artikel von Volker Quaschning. Viele Beiträge sind online verfügbar. mehr... 
Fotos zu regenerativen Energien und Klimaschutz

Im Gegensatz zu den meisten konventionellen Energieanlagen sind erneuerbare Technologien fotogen, wie verschiedene Fotoserien zeigen. mehr... 
Video: Killerabgase und Giftkraftwerke

Jahr 2016 sind in Deutschland mehr als tausendmal so viele Menschen durch die Luftverschmutzung gestorben wie durch Terroranschläge. Rund 30.000 Menschen sind es bei uns jedes Jahr. Doch die Politik geht das Problem bestenfalls halbherzig an. Ein großer Teil der Emissionen stammt von der Verbrennung fossiler Energieträger, wie dieses YouTube-Video zeigt.  mehr... 
Fast schlimmer als Trump

Mit Donald Trump wurde ein radikaler Leugner des Klimawandels als amerikanischer Präsident gewählt. Doch die deutsche Energiepolitik ist nicht viel besser. In der Photovoltaik wurden 80.000 Arbeitsplätze vernichtet und Deutschland hat kein funktionierendes Klimaschutzkonzept.  mehr... 
Video: Speicher für die Energiewende

Photovoltaik und Windkraft werden künftig den Großteil unserer Energieversorgung decken. Dadurch werden aber die Fluktuationen bei der Stromversorgung zunehmen und der Speicherbedarf um den Faktor 1000 steigen. Dieses Video erklärt mit Pumpspeicherkraftwerken, Power-to-Gas-Speichern und Batteriespeichern die wichtigen Stromspeicher für die Energiewende.  mehr... 

 nach oben
Solaranlagen, Photovoltaik, Solarthermie Haftungsausschluss
Impressum